Seminer Hakkında

Tasarı

İletişimin başarısı verilmek istenen mesajın hedef kitlenin en kolay ve hatasız şekilde algılanmasına olanak sağlayan şekilde yapılmasına bağlıdır. Modern iletişim araçlarının kullanımı ciddi bir avantajlar sağlasa da iletişim başarısını en kuvvetli belirleyen mesaj içeriğinin nasıl derlendiğidir.

Bu seminer içerisinde grafik tasarımın temel ögeleri tanıtılacak ve örnekler üzerinden iyi ve kötü tasarımlar arasında karşılaştırmalar yapılacaktır. Katılımcılar uygulamalı olarak kendi sanal firmaları için iletişim materyalleri hazırlayacaklar.

Medya

İletişimde bilgi aktarımının gerçekleştirildiği kanalın seçimi ve belki de daha da önemlisi seçilmiş kanalın çalışma doğasının ne olduğunu tam olarak anlamak anahtar bir yer teşkil etmektedir. Facebook, Twitter gibi sosyal medya ağlarının yüksek popülerliği onları değerli iletişim kanalları olduğu fikrini verse de bu kanalların çalışma mantıklarının tam anlanmaması halinde temel iletişim amacına olan katkılarını sınırlı kılacaktır.

Bu seminerde sosyal medya kanallarının nasıl çalıştığı, bu çalışma prensiplerinin temel iletişim amaçlarına en faydalı şekilde nasıl kullanılabileceği ve klasik kullanım hatalarından nasıl kaçınılacağı tartışılacaktır.

Veri

İletişimin çalışmalarının başarılı olabilmesi hedef kitleyi tam anlamı ile tanımayı ve uygulamların başarısının devamlı olarak ölçülmesini gerektirir. 21. yüzyılın ilk yılları bu iki temel ihtiyacın karşılanması için gerek duyulan verilere erişimin inanılmaz derecede kolaylaştıran devrimlere sahne oldu. Bu veri devrimini iletişim politikasını belirleme ve adapte etmede en başarılı kullanan kişiler pazarda öne geçmek için önemli bir avantaj kazanırlar.

Bu seminerde veriye nasıl ulaşabileceğimiz, edindiğimiz veri içerisinden temel eğilimleri nasıl hesaplayabileceğimiz ve bu çalışmalarda hangi araç ve yöntemleri kullanabileceğimiz üzerine bilgiler sunulacak.

Kod

21. yüzyıl otomasyonun artan bir hızla hayatımızın her alanına girdiğine şahit olacağımız bir dönem olacak. Yapay zeka ve robotik sadece alt sınıf iş kollarını değil artık orta ve hatta üst yönetim pozisyonlarının da yerin de almakla tehdit ediyor. Bu ortamda bireylerin uzun vadedeki profesyonel gelecekleri kendilerinin ne kadar verimli olduklarına ve dolayısı ile çevrelerindeki teknolojiyi işlerini yapmada ne derece başarı ile kullanabildiklerine bağlı olacak.

Bu seminer içerisinde çok amaçlı bir programlama dilinin nasıl çalıştığı tanıtılacak ve uygulamalı projeler ile bilgisayar programlamanın iletişim çalışmalarında bireysel verimimizi nasıl artırabileceği gösterilecek.

Sertifika

Seminer serisinin tamamına katılan ve bu çalışma esnasında uygulamaları projeleri başarı ile tamamlayan katılımcılar Alaaddin Keykubat Üniversitesi tarafından verilecek Dijital İletişim Eğitim Sertifikası almaya hak kazanacaklardır.

İş Olanağı

Uygulamalı proje çalışmalarında en yüksek başarı gösteren katılımcı Drita Hotel bünyesinde Dijital İletişim Sorumlusu olarak bu seminer serisinin eğitmeni ile beraber çalışma fırsatını yakalayacak.

Seminer serisini eksiksiz takip eden ve bu çalışma esnasında öğrenme isteklerini, bilgiye ulaşma kabiliyetlerini ve verilen uygulamalı projelerde yaratıcılıklarını gösteren tüm katılımcılara 2017 yaz sezonunda Alanya bölgesi otellerinde iş imkanı sunulacak.