Seminer İlham ve Hedefleri

SunumHazırlık

Sizi heyecanlandıran ve Alanya’nın turizm sektörü ile ilgili bir konu başlığı seçin. Seminerimiz boyunca seçmiş olduğunuz bu konu başlığı üzerine sanal bir tanıtım firması kuracağız. Bu seçmiş olduğunuz konu üzerine seminerin farklı safhalarında web sites, sosyal medya kanallı, kurumsal hafıza ve diğer iletişimsel alt yapıları kuracağız.

Örnek konu başlıkları:

  • Alanya’daki canlı müzik yerleri
  • Alanya’daki ev yemekleri restoranları
  • Alanya’daki koşu parkurları ve etkinlikleri
  • Alanya’daki portakal bahçeleri

Derste seçmiş olduğunuz konu hakkında aşağıdaki sunumu yapmaya hazır olun:

  • Seçtiğiniz konu nedir?
  • Sizi bu konu neden heyecanlandırıyor?
  • Alanya’nın turizm sektörüne neden fayda sağlar?
  • Hangi hedef kitleye yöneliktir?
  • Hedef kitlenizi bu konu neden heyecanlandıracak?
  • Sanal firmanızın ismi nedir?

Ders İçeriği

Türkiye turizm sektörünün başlangıcı yıllık turist sayısının 2 milyonu aştığı 80’lerin sonu olarak kabul edilebilir. Aradan geçen 30 yıl içerisinde hem Türkiye’de hem Dünya’da kültürel, teknolojik, sosyal ve politik olarak birçok şey değişmiş olmasına ramen Türk Turizm sektörünün temel çalışma şekli 2017 yılında halen 80’lerde oluşmuş şablonları takip etmekte.

Bu kemikleşmiş yapı en açık şekilde turistik işletmelerde iletişim alanında kullandıkları yöntemlerde görülebilir. Dijital teknolojilerin hayatımızın her noktasına girdiği bugün turistik tesisler hala tanıtım çalışmaları ağırlıklı olarak broşür, katalog, gazete ilanı gibi basılı yayınları, fuar gibi sektörel toplantıları, kalem defter gibi eşantiyonları kullanmaktalar. İletişimin B2B boyutunda otel ve acenta arasındaki iletişimin temelleri artık anlamını yitirmiş statik kontenjan anlaşmaları oluşturmakta.

Yeni teknolojileri kullanmaya çalışıldığında bile ciddi bir amatörlük gözlenebilir. İlk çıktığı dönemlerdeki teknik olanak ve ihtiyaçlara göre şekillenmiş olan geçmiş yöntemleri temel hatlarında hiçbir değişiklik yapmadan sadece yeni teknolojileri kullanarak yeniden paketlenmiş örnekleri bulmak çok kolay. Örnek olarak eskiden kağıt üzerinde müşterilere sunular anketler şimdilerde bilgisayar ekranından sunuluyor. Ortadan kağıdın kaybolmuş olması haricinde ne bilginin toplanma ne de analizi noktasında en ufak bir yenilik sunmayan bu çalışma şekli işletmelerin kendilerini iyi hissetmeleri haricinde hatrı sayılır hiçbir değer kazandırmıyor.

Esas olan yaşadığımız bu yeni dijital çağın bize sunduğu olanakları temel alan yeni bir düşünce şeklinde geçmektir. Seminerin başlığı bu işte bu yeni düşünce şeklinin üzerine inşa edileceği üç ana başlığı betimlemektedir.

Modern. Yeni teknolojiler çalışma modellerinde çok yeni mekanizmalar kurmamıza olanak sağlıyor. Eskiden kullanılan kağıt bazlı çalışma modellerinin dışına çıkarak bilgiye ulaşma, bilgiyi işleme ve ortaya çıkan sonuçlara tepki vermede yeni hatlar yaratmamız mümkün. Değişen teknoloji, kültür ve sosyal yaşam günümüz müşterilerinin beklenti ve alışkanlıklarını da ciddi şekilde değiştirdi. Dolayısı ile bugünün turizm işletmesi bu yeni sosyal yapı içerisindeki hassasiyet ve ihtiyaçları gözeterek çalışması gerekmektedir. Aynı şekilde ticari işletmelerin ihtiyaç ve finansal gerçekleri de makro ve mikro düzeyde çok farklı yapılara kaydı. Modern bir çalışma tüm bu farklılıkların farkında olmalıdır.

Dijital. Teknolojinin değişim hızı insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar yükseldi. Bu değişimin her geçen gün artarak devam edeceği de aşikar. Yapay zeka ve robotik teknolojilerinin liderliğinde çok büyük bir otomasyon devriminin de ayak seslerini duymamak elde değil. Günümüzde İnternet’in sağladığı düşük maliyetli global iletişim olanaklarının üzerine inşa edilmiş yeni reklam, satış ve müşteri takip sistemleri bunlardan faydalanabilen işletmelere büyük bir güç sunuyor. Bu yeni kanalların avantaj ve kısıtlamalarını anlamak ve bu kanallarda çalışmayı sağlayacak araçlara tam hakim olmak dolayısı ile hayati önem taşıyor.

İletişim. Seminerimizin ana teması olan iletişimin temel dinamiklerinde de son yıllardaki çeşitli psikolojik ve bilişsel çalışmaların sonuçları büyük değişimler yarattı. Bugün insan beyninin çalışma modeli hakkında beş yıl öncesine göre çok daha fazla bilgiye sahibiz. İnsanların karar verme mekanizmalarının ne şekilde çalıştığı, nasıl yanılabildiği, veya yanıltılabildiği üzerine birçok yöntem akademik yayınlarda bulunabilir. İletişimdeki başarı içinden geçtiğimiz dönemde artan bilgi akışından dolayı kişilerin azalan dikkat seviyesi, karşılaştıkları yayınları irdeleme ve karar verme şekillerindeki farklılıkları gözetmekten geçiyor.