Dersler

Kurumsal İletişim

21. yüzyıl internet teknolojilerinin hayatımızı her yönü üle değiştirdiği bir dönem oldu. Bu yeni yüzyılda kurumların ticari çalışmalarında hedef kitlelerine ulaşmalarında kullanacakları yöntem ve araçların da kökten değişti. Bu dönemde temel iletişim konseptlerini tanıtacak ve bunların İnternet üzerinden yapılacak çalışmalarda ne şekilde uygulanabileceğine bakacağız. Bu çalışmalarda verim artırıcı paket programlar tanıtılacak.

[table width=”100%” colwidth=”5%|50%|45%” colalign=”center|left|left”]

#|Konular|Uygulama

1|Ana amacın tanımlanması. Kullanılacak araçların tanıtımı. Katılımcıların merak konularının sorgulanması. Katılımcıların kendi sanal firma kişiliklerini kurması.|Kişisel bir firma kurgulayın.

2|Kurumsal hafıza nedir? Wiki nedir? Wiki kullanarak kurumsal kimlik dokumantasyonu? DokuWiki nedir? Kurumsal hafıza oluşumunda nasıl kullanılır?|Sınıf sunucusundaki DocuWiki üzerinde kurumsal hafıza kurumuna başlayın.

3|Web sitesi nedir? Ticari bir web sitesinin yapısı nasıl olmalıdır? Wordpress nedir? Site kurumunda nasıl kullanılır?|Sınıf sunucusundaki WordPress üzerinde firmanızın web sitesinin kurumuna başlayın.

4|İçerik nasıl hazırlanır? Yaratıcı yazı yazma yöntemleri nelerdir? İçerik kompozisyonunda akış ne şekilde planlanmalıdır?|Sanal firmanız için açtığınız web sitesinin belirlediğiniz bir sayfasının içeriğini hazırlayın.

[/table]

İletişimde Görsel Ögeler

[table width=”100%” colwidth=”5%|50%|45%” colalign=”center|left|left”]

5|Grafik tasarımlarının pazarlamada kullanımı nasıldır? Renkler, şekiller, yazı tipleri ve grafikte kullanımı? Görsel tasarımda mesaj tasarımı nasıl yapılır? GIMP nedir? Görsel tasarımında nasıl kullanılır? Inkscape nedir? Görsel tasarımında nasıl kullanılır?|Firmanıza ait logo ve sosyal medya banner’ını tasarlayın. Bu görselleri web sitesi ve Facebook Page’de yayınlayın.

6|Sosyal medya nedir? Sosyal medya kanalların pazarlamada nasıl kullanılır? Hedef kitle nedir? Facebook Page nedir? Ticari portal olarak nasıl kullanılır?|Facebook üzerinde kendi firmanız için bir Page yaratın.

7|Slide gösterisi nedir? Slide gösterilerinin pazarlamada kullanımı nasıldır? Slide gösterisi video hazırlamada nasıl kullanılır? WPS nedir? Slide gösterisi kullanımında nasıl kullanılır?|Firmanızın tanıtımında kullanılmak üzere bir slide gösterisi hazırlayın. Bu gösteriyi bir video olarak YouTube üzerinden web sayfası ve FB Page üzerinde paylaşın.

8|Video tasarımının pazarlamada kullanımı nasıldır? İçerik seçimi, derleme, efektler nasıl kullanılmalıdır? YouTube nedir? WP ve FB ile nasıl kullanılır? VLC Movie Creator nedir? Video derlemede nasıl kullanılır?|Firmanızı tanıtan 5sn’lik bir tanıtım videosu hazırlayın. YouTube üzerinden sitenizde ve FB Page üzerinde yayınlayın.

9|Tasarım sunumları hakkında açık tartışma|Firma web siteniz, FB Page, YouTube üzerinde geliştirme çalışmaları.

[/table]

Piyasayı Okuma

Etkili iletişim hedef kitlenizi ve bu yapmakta olduğunuz çalışmaların amacınıza ne derece hizmet ettiğini devamlı olarak gözetlemenizden geçer. Bu dönemde iletişimde analitik düşünme konusuna odaklanacağız. Hedef kitlenin davranışlarını çeşitli veri kaynakları ve istatistiksel yöntemleri kullanarak takip edeceğiz. Bu çalışmalarda verim artırıcı programlama tekniklerini tanıtacağız.

[table width=”100%” colwidth=”5%|50%|45%” colalign=”center|left|left”]

#|Konular|Uygulama

10|Veri nedir? Veri kullanarak eğilim ve ilişkiler nasıl belirlenir? Temel istatistiksel konseptler nelerdir?|Verilen istatistik kuramlarını okuyun. Sanal firmanıza ilişkin bir veri seti seçin.

11|Anket nedir? Anket tasarımında dikkat edilmesi gereken konular nelerdir? Online anket hizmetleri nasıl kullanılır? Typeform nedir? Nasıl kullanılır?|Firmanız ile ilgili müşteri beklentilerini belirlemek için bir anket tasarlayın ve potansiyel müşterilerinize uygulayın.

12|Pazarlama analizi için kullanılabilecek veri kaynakları nelerdir? Örnek dış kaynaklı verilerin kullanımın gösterimi. Örnek iç kaynaklı verilerin kullanımın gösterimi.|Firmanız ile ilgili bir dış ve bir iç veri kaynağını kullanarak pazarlama çalışmalarınıza yönelik eğilim belirleyin.

[/table]

İletişimde Programlama

[table width=”100%” colwidth=”5%|50%|45%” colalign=”center|left|left”]

13|Programlama nedir? Eğilim belirlemede kullanılan temel istatistik konuları nelerdir? Python dili nasıl çalışır? Python dili ile veri analizi ve gösterim nasıl yapılır?|Firmanız ile ilgili uyguladığınız anket sonuçları üzerinde temel eğilimleri inceleyin ve sonuçları bir rapor olarak derleyin.

14|Veri tabanı nedir? SQL veri tabanlarının sağladığı avantajlar nelerdir? SQLite veri tabanı nedir ve nasıl çalışır? Python analizinde SQLite veri tabanı nasıl kullanılır?|Firmanız ile ilgili uyguladığınız anket verilerini bir SQLite veri tabanına yükledikten sonra ortak özelliklere göre yapılan gruplamalara göre analiz yapın.

[/table]