Gerçek Hayat Odaklı Uygulamalı Seminer

Dijital çağda iletişim kurma bu çağın gereği olan çeşitli teknolojileri etkili bir şekilde kullanabilmeyi gerektirir. Bu seminer uygulamalı olarak katılımcılarına anahtar teknolojileri tanıtmak için muhtelif yazımların nasıl kullanıldığını gösterirken kendi yaratıcılıklarını da ön plana çıkarmasına teşvik edecek.

Tasarı

İletişimin etkili olabilmesi verilmek istenen mesajın hedef kitlenin anlayabileceği şekilde derlenmesini gerektirir. İletişim için yartılan ögelerin bu çerçevede nasıl etkili olabileceği kompozisyon ve grafik tasarım çerçevelerinden incelenecek.

Medya

Günümüzde dijital iletişim kanallarının ve özellikle de sosyal medyanın önemi yadsınamaz. Bu hayatımızın her alanına girmiş kanalların kurumsal iletişim içerisinde hem mesajın yayını hem de pazarın gözetlenmesi için nasıl kullanılabileceği işlenecek.

Veri

İletişim ancak hedefini tam olarak belirlediğinde ve iletişim amacı ile gerçekleştirdiği aktivitelerin ne derece başarılı olduğunu bildiği sürece etki gösterebilir. Veri toplama noktasında sağladığı olanakları ve bu verilerden nasıl eğilim ve özelliklerin hesaplanabileceğini göstereceğiz.

Kod

Otomasyon artan bir hız ile iş hayatının her alanına girmekte. Bireysel verimimizin artışı bilgisayar teknolojisini en etkili şekilde ihtiyaçlarımıza yönelik kullanmaktan geçer. Yazılımın iletişim çalışmalarında ne şekilde kullanılabileceğini örnekler ile göstereceğiz.

Sertifika

Seminer serisine tam katılan ve uygulamalı projeleri başarı ile tamamlayan katılımcılar Alaaddin Keykubat Üniversitesi Modern Dijital İletişim Sertifikası almaya hak kazanacak.

İş Olanağı

Katılımcılar arasında uygulamalı projelerde yaratıcılıkları, girişimcilikleri ve bilgiye ulaşabilme kabiliyetinin yüksek olduğunu kanıtlayanlar için 2017 Yaz sezonunda dijital iletişim uzmanlığı iş pozisyonu olanakları sunulacak.

Seminer hakkında daha fazla bilgi ister misiniz?

Sosyal medya, büyük veri, yapay zekanın hayatımızın her alanına girdiği bu dijital yüzyılda iletişim kurmanın temel kavramlarının işleneceği bu uygulamalı seminere herkes davetlidir.

Haberler

Seminer serisi hakkında son haber ve yayınlara aşağıdaki listeden erişebilirsiniz.

InnoCampus Gaziantep Çalıştayı Başarı ile Sonuçlandı

MDCS seminerini InnoCampus Gaziantep Girişimci Hızlandırma Programı'nda bir günlük bir seminer olarak sunduk. Yaratıcılık oteli Giri

InnoCampus Gaziantep Girişim Hızlandırıcı Programına Katılıyoruz

Nisan 29-30, 2017 tarihlerinde InnoCampus Gaziantep Girişim Hızlandırıcı Programı kapsamında uygulamalı modern iletişim semineri düzen

Kurumsal Ticari Web Sitesinin Temelleri Sunumu Yayınlandı

Kurumsal bir firma için resmi ticari web sitesi iletişim ekosisteminin kilit taşını oluşturur. Ticari bir web sitesinin temelini oluşturan

Kurumsal Hafıza ve Wiki Motorunun Kullanımı Sunumu Yayınlandı

Kurumsal hafızanın tüzel kişiliklerin çalışma verimindeki önem açıklanam ve wiki kullanımının modern dokümantasyon ve kurumsal haf